Esthetica – ISSN: 1875-3809

Home

Archief van het tijdschrift Esthetica

Op deze pagina’s vindt u de archieven van Esthetica. Tijdschrift voor kunst en filosofie, dat van 2001 tot 2015 is uitgegeven door het Nederlands Genootschap voor Esthetica. Hieronder vindt u de Raad van advies en de respectieve redacties.

Het tijdschrift Esthetica is als zodanig opgeheven en overgegaan in een Engelstalig, peer-reviewed Open Access tijdschrift: Aesthetic Investigations. Geïnteresseerden kunnen zich daar melden voor een newsletter.

ESTHETICA is het Nederlandse platform voor reflectie op het gebied van de wijsgerige esthetica en de kunsten. Dit peer-reviewed tijdschrift is een publicatie van het Nederlands Genootschap voor Esthetica.

ESTHETICA is een kruispunt van reflectie te midden van de rijkgeschakeerde praktijken van kunst en filosofie. De redactie verwelkomt artikelen vanuit alle richtingen en disciplines in de filosofie, de kunsten en de kunstwetenschappen, zowel specialistische bijdragen, bijvoorbeeld over de raakvlakken tussen esthetica en ethiek, alsook algemene verhandelingen op het snijvlak van kunst, filosofie, politiek en antropologie.

ESTHETICA biedt ruimte voor recensies die direct betrekking hebben op de actuele kunstpraktijk, zoals tentoonstellingen van beeldende kunst, concerten, toneelvoorstellingen, opera etc.

ESTHETICA stimuleert discussie in de vorm van interviews en conversaties, en nodigt ook auteurs uit te reageren op commentaar en kritiek van anderen.

ESTHETICA biedt ruimte voor boekbesprekingen.

ISSN: 1875-3809


Raad van Advies

Barbara Baert John Neubauer
Roland Bleiker Maarten van Nierop
Joost Bolten Herman Parret
René Boomkens Frans van Peperstraten
Maarten Coolen Patricia Pisters
Henk Borgdorff Heleen Pott
Josef Früchtl Frank Reijnders
Rodolphe Gasché Kati Röttger
Rob van Gerwen Albert van der Schoot
Peter de Graeve Wessel Stoker
Ruud Kaulingfreks Renée van de Vall
Heinz Kimmerle Bart Vandenabeele
Sander van Maas Jojada Verrips
Gerard Visser


Redacties

2001-2002

Frans Van Peperstraten

2003-2004

Bart Vandenabeele en Koen Vermeir

2005

S. Leyssen, K. Vandeputte, Bart Vandenabeele en Koen Vermeir

2006-2013

Sybrandt van Keulen (hoofdredacteur), Aukje van Rooden, Asja Szafraniec, Johan Hartle, en Kees Vuyk

2013-2014

Rob van Gerwen (hoofdredacteur); Jurry Ekkelboom (redactie-secretaris)